پایان نامه های انجام شده

سید رئوف خیامی، “ارزیابی و تحلیل معماری سازمانی“، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، ۱۳۸۸ دانلود بخش مدل پیشنهادی
علی اکبر حاجی زاده کلشانی، “روش استقرار کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL ) در مرکز کامپیوتر موسسات آموزش عالی“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۵
محدثه شعبانی، “استخراج اطلاعات از گزارش های بدون ساختار رادیولوژی-مطالعه موردی: ناحیه ای از آناتومی بدن“، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شیراز، ۱۳۹۵
فاطمه دولو، “کاربردهای فرآیندکاوی در سیستم درمان-مطالعه موضوعی مرکز درمانی سرطان امام رضا(ع)“، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز،  ۱۳۹۵
زینب سجادنیا، “پیش پردازش داده‌های سرطان سینه به منظور بهبود روال تشخیص و مراقبت‌های پزشکی“، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز، ۱۳۹۵
آرش کمالی، “مدلی جهت ارزیابی فن آوری اطلاعات در مراکز درمانی ایران“، پردیس بین الملل، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۵  دانلود چکیده
محمد حسین آزادمنش، “ارائه یک رابط زبان طبیعی به پایگاه داده برای پرس‌وجو روی داده‌های  ناهمگن” ، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز، ۱۳۹۵
محمد حسین چراغی پور، “ارائه مدلی مناسب جهت برون‌سپاری  پروژه‌های توسعه نرم‌افزار“، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز، ۱۳۹۵ دانلود چکیده
آرش رضوانی، “بهبود روش ارزیابی معماری نرم‌افزار از دید مدیریت برون‌سپاری“، دانشکده فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی شیراز، ۱۳۹۴
آیدا بدیعی جهرمی ، “ارائه مدلی برای استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکتهای تولید کننده مواد غذائی بر اساس تکنیک های هوش تجاری، مطالعه موردی شرکت زرین غزال“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی،دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴ دانلود چکیده
سید ابوذر مزارعی، “تدوین روشی جهت ارزیابی وضعیت زیرساخت فناوری اطلاعات یک سازمان“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی،دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴ دانلود چکیده
جعفر طاهریان پور، “ارائه مدلی مبتنی بر معماری سازمانی برای پاسخگویی به نگرانی های ذی نفعان کلیدی“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی،دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴ دانلود چکیده
پیمان اژدری، “ارائه مدلی جهت ارزیابی اثر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی،دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴ دانلود چکیده
مصطفی قلیچ خانی، “ارائه مدلی برای بهبود تسهیم دانش و راهکارهای علبه برآن در موسسات آموزشی و  تحقیقاتی“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی،دانشگاه شیراز، ۱۳۹۳
امیر درجه (استاد راهنمای مشترک)، “تدوین طرح معماری سرویس گرای مرجع جهت دانشگاه های آموزش الکترونیک ایران براساس چارچوب توگف۹“، پردیس بین الملل، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۳ دانلود چکیده
زهرا راستی (استاد راهنمای مشترک)، “توسعه مدلی برای ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی معماری سرویس گرای سازمانی“، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ۱۳۹۳ دانلود چکیده
سید امیر حسینی مدواری، “ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی،دانشگاه شیراز، ۱۳۹۳
سیدرسول هاشمی،”ارائه طرح معماری فناوری اطلاعات کسب و کار شرکت های بهره برداری نفت و گاز برپایه محاسبات ابری“، دانشکده فنی و  مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد یاسوج، ۱۳۹۳
رضا پرویزی، “ارائه الگویی جهت برقراری همسویی فناوری اطلاعات با کسب و کار از طریق راهبری فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب هایCOBIT و ITIL“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی،دانشگاه شیراز، ۱۳۹۳
مهناز نیکبخت، “بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر تعالی سازمانی” ، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۲ (سمینار ویژه)
سمیرا رسولیان مشهدی، “ارائه روشی ترکیبی برای شناسایی و خودکار سازی فرآیندهای کسب و کار در تدوین طرح معماری سازمانی” ، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۲ دانلود چکیده
مسعود زندی لک، “نقش فناوری اطلاعات در تئوری سازمان –  مطالعه‌ی موردی: کارخانجات مخابراتی ایران“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۲
مهرناز براهیمیان، “ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب FEAF“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۲
حمیدرضا معینی،”ارائه مدلی جهت استقرار هوش تجاری در شرکت پالایش گاز پارسیان“، دانشکده  مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات فارس، ۱۳۹۲ دانلود چکیده
مرضیه محب، “ارائه روشی جهت سنجش ویژگی های کیفی معماری سازمانی مبتنی بر چارچوبهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۱
علی اکبر نوریان اول، “اثرمعماری سازمانی فن آوری اطلاعات بر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی” ، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۱ دانلود چکیده
محمد امیدوار، “ارائه متدولوژی برای برنامه ریزی جامع مدیریت دانش با رویکرد معماری سازمانی: مطالعه موردی شرکت پالایش گاز سرخون و قشم“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۱
مهدی فکور، “بررسی میزان آمادگی الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در استان خراسان رضوی“، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۱ دانلود چکیده
مهرنوش نوبخت، “ارائه مدل پیشنهادی جهت آموزش اثربخش دروس برنامه سازی در رشته مهندسی کامپیوتر” ، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۱