آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز

  • مدیر آزمایشگاه : دکتر رئوف خیامی
  • سال تاسیس : 1395
  • وبگاه : www.ealab.sutech.ac.ir
4
5