خدمات پژوهشی

انجام طرح های پژوهشی سازمانی یکی دیگر از خدمات آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز می باشد. تیم فنی این مجموعه تاکنون با سازمان های مختلفی از جمله شرکت توزیع برق استانی فارس، شهرداری شیراز، سازمان ثبت احوال استان فارس و سایر سازمان ها دیگر در انجام طرح های پژوهشی شان مشارکت داشته است.

همچنین دانشگاه صنعتی شیراز پس از دانشگاه شهید بهشتی تهران با دریافت مجوز رسمی از وزارت علوم کشور از مهرماه سال ۱۳۹۵ اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری سازمانی فناوری اطلاعات کرده است. لذا از این پس دانشجویان این رشته قادر به فعالیت در آزمایشگاه معماری سازمانی‌دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان یک مرکز پژوهشی خواهند بود.

res