خدمات و زمینه های فعالیت

آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز در راستای فراهم سازی بستری مناسب جهت گسترش فرهنگ معماری سازمانی در کشور برای علاقه مندان، شرکت ها و سازمان ها به ارائه خدمات فنی، آموزشی و پژوهشی اهتمام ورزیده است.

خدمات آموزشی

آزمایشگاه معماری سازمانی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان نماینده رسمی شورای ملی معماری سازمانی فناوری اطلاعات در جنوب کشور در راستای تحقق راهبری فناوری اطلاعات در سازمان های خصوصی و دولتی خدمات فنی مختلفی را انجام می دهد. این خدمات به شرح زیر است.

1.  تهیه سند چشم انداز فناوری اطلاعات در سازمان ها
2. بهبود و یکپارچه سازی فرایندهای کسب و کار در سازمان ها
3. پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان ها
4. ارزیابی فناوری اطلاعت در سازمان ها بر اساس استاندارد Cobit 5.0
5. مدیریت فناوری اطلاعات مبتی بر ITIL 3.0
6. پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان ها
7. طراحی معماری زیر ساخت فناوری اطلاعات در سازمان ها
8. پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه چابک در سازمان ها
9. بهبود تعالی سازمان بر اساس EFQM

خدمات فنی

یکی از خدمات اصلی آزمایشگاه معماری سازمانی فناوری اطلاعات برگزاری دوره های تخصصی معماری سازمانی می باشد.  عناوین  دوره های قابل ارائه جهت علاقمندان شامل:

1. دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار
2. دوره مدلسازی فرایندهای کسب و کار
3. دوره آموزش ابزار Process maker
4. دوره حاکمیت فناوری اطلاعات مبتنی بر COBIT 5.0.
5. دوره مدیریت فناوری اطلاعات مبتی بر ITIL 3.0
6. دوره آموزش چارچوب مدیریت فناوری اطلاعات مبتنی بر TOGAF
7. دوره معماری امنیت اطلاعات
8. دوره مدیریت پروژه چابک در سازمان ها

خدمات پژوهشی

انجام طرح های پژوهشی سازمانی یکی دیگر از خدمات آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز می باشد. تیم فنی این مجموعه تاکنون با سازمان های مختلفی از جمله شرکت توزیع برق استانی فارس، شهرداری شیراز، سازمان ثبت احوال استان فارس و سایر سازمان ها دیگر در انجام طرح های پژوهشی شان مشارکت داشته است.

همچنین دانشگاه صنعتی شیراز پس از دانشگاه شهید بهشتی تهران با دریافت مجوز رسمی از وزارت علوم کشور از مهرماه سال 1395 اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری سازمانی فناوری اطلاعات کرده است. لذا از این پس دانشجویان این رشته قادر به فعالیت در آزمایشگاه معماری سازمانی‌دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان یک مرکز پژوهشی خواهند بود.